highlander stara planina
120 EUR / grupna 3+1

HIGHLANDER adventure Stara planina (100km) by HIGHLANDER 11.06.2022 - 15.06.2022. (5 dana)

Vrhunsko planinarsko iskustvo – HIGHLANDER adventure Stara planina, Srbija – mesto rađanja gorštaka. 

HIGHLANDER Stara planina je 100 km dugačak planinarski izazov koji traje 5 dana i vodi vas kroz čuveni Park prirode Stara planina, u Srbiji. Stara planina se takođe zove i Balkan planina po kojoj je Balkansko poluostrvo dobilo ime.HIGHLANDER Stara planina vas poziva da se priključite avanturi i upoznate divlje, još uvek neistražene predele, kao i sami sebe, da otkrijete pravog gorštaka u sebi na ovim drevnim i zabačenim planinskim stazama.

PRAVILA

UPOZNAJ SE SA PRAVILIMA AVANTURE

Svaki učesnik nosi obaveznu opremu.

OBAVEZNA OPREMA:

 • šator* ili bivak vreća ili viseća mreža (za ležanje) s nepromočivim krilom
 • vreća za spavanje (nije obavezno ako nosiš bivak vreću)
 • podmetač za spavanje (nije obavezno ako nosiš bivak vreću koja ga sadrži)
 • pribor za jelo
 • kuvalo na plin benzin ili alkohol*
 • meh ili boce za vodu ukupnog volumena minimalno 3 L
 • topla odeća i obuća prilagođena terenu i uslovima
 • kompas*
 • vreća za smeće
 • prva pomoć (zavoj, samoljepljiva traka, flasteri, elastični zavoj, sterilne gaze, antiseptik, repelent, tablete protiv bolova, astrofolija)*

* Može deliti do četiri osobe koje će proći kroz cilj u vremenskom razmaku manjem od 30 minuta.

Sva obavezna oprema biće proveravana na startu, pre početka događaja. Učesnik kod kojeg se utvrdi nedostatak dela opreme na startu i tokom događaja, biće diskvalifikovan i neće dobiti bedž i sertifikat HIGHLANDER.

ORGANIZATOR OBEZBEĐUJE:

 • prevoz od Pirota do Babinog zuba (Start)*
 • prevoz putne torbe (60 L/20 kg) od Babinog zuba (Start) do sela Temska (Cilj)
 • 3 obroka dnevno (dehidrirana hrana, naresci, sir, hleb, gotova jela)
 • HIGHLANDER ID – detaljna uputstva sa mestom za pečat svake kontrolne tačke
 • HIGHLANDER karta – detaljna karta u vodootpornoj košuljici
 • HIGHLANDER bedž

* Na start na Babinom zubu može se doći u privatnom aranžmanu.

ORGANIZATOR NE OBEZBEĐUJE PREVOZ OD SELA TEMSKA DO PIROTA.

KRŠENJE PRAVILA

Učesnik će biti kažnjen diskvalifikacijom u slučaju:

 • da postoji razlika veća od 30 minuta zaostatka u vremenima na cilju između učesnika koji dele opremu
 • da učesnik ne želi osoblju da pokaže obaveznu opremu
 • da učesnik nema sa sobom propisanu opremu
 • ostavljanja smeća na planini
 • paljenja vatre
 • korišćenja doma ili skloništa za spavanje ili kuvanje
 • u slučaju pozajmljivanja opreme

U slučaju da učesnik prekrši neko od gore navedenih pravila, neće dobiti bedž i sertifikat s događaja.

U slučaju da učesnik dođe na kontrolna mesta i cilj nakon krajnjeg roka, biće izuzet sa službene liste. Bedž i sertifikat moći će da preuzme u skladu sa uputstvima organizatora.

SMEŠTAJ I BIVAK

Učesnik samostalno bira mesto za bivak na stazi.

Organizator će pripremiti mesta za neobavezni organizovani bivak.

Nigde na Staroj planini nije dozvoljeno paljenje vatre u vreme trajanja događaja. Spavanje je dozvoljeno jedino u opremi koja je sastavni deo obavezne opreme učesnika – šator, šatorsko krilo, bivak vreća ili ležaljka.

Smeštaj, kuvanje ili pozajmljivanje opreme iz planinarskih domova ili skloništa NIJE DOPUŠTENO.

KONTROLNE TAČKE

Na stazi dugoj 100 km postoji 5 obaveznih kontrolnih tačaka.

Na svih 5 kontrolnih tačaka obavezno je staviti pečat kontrolne tačke u učesnikov HIGHLANDER ID.

Svaki učesnik ponaosob vodi računa da je pečat kontrolne tačke upisan u lični HIGHLANDER ID. U slučaju da osoblje nije na kontrolnoj tački u trenutku prolaska, učesnik je dužan da sam stavi pečat u svoj HIGHLANDER ID.

VREMENSKA OGRANIČENJA NA DOGAĐAJU

Učesnik će dobiti bedž i sertifikat bez obzira u kojem roku dođe na cilj, mada osoblje događaja ima svoje radno vreme nakon kojeg neće biti prisutno na kontrolnim tačkama.

Bedž i sertifikat svakako će ga čekati u Turističkoj organizaciji u Pirotu, radnim danom od 9-2 sati.

HRANA

Organizator obezbeđuje ukupno 15 obroka koji će biti podeljeni na kontrolnim tačkama.

Obroci će sadržavati dovoljno hrane za ukupne dnevne potrebe odrasle osobe: topli obrok, dehidrirani gotovi obroci, namazi, sirevi, mesni naresci i hleb.

Učesnik obezbeđuje grickalice i dodatne količine hrane za svoje potrebe ako smatra da je potrebno.

Voda se može preuzeti u radno vreme kontrolnih tačaka.

Detaljne informacije o preuzimanju obroka organizator će pravovremeno dostaviti učesnicima.

SMEĆE

Kante za smeće biće postavljene na kontrolnim tačkama Dojkinci, Zavojsko jezero i Temska.

Zagađivanje životne sredine, ostavljanje smeća na planini, na stazama, na kontrolnim tačkama i planinarskim domovima strogo je zabranjeno, a kažnjava se automatskom diskvalifikacijom učesnika.

Učesnik može koristiti toalet na kontrolnim tačkama Dojkinci i Temska, skloništima, hostelima, itd.

U slučaju nužde u prirodi na području bez toaleta ljudski je otpad potrebno zakopati ili prekriti kamenjem. Učesnik koji obavi nuždu a nije zakopao svoj izmet, biće automatski diskvalifikovan. Molimo učesnike da nuždu vrše u prirodi, kako je i običaj, a nikako u blizini kampova, stambenih objekata ili na planinarskoj stazi.

Ukoliko učesnik prekrši ovo pravilo, biće automatski diskvalifikovan i na cilju neće dobiti bedž.

PREVOZ LIČNOG PRTLJAGA

Organizator će prevesti maksimalno jednu torbu po učesniku volumena 60 litara i težine do 20 kg od Babinog zuba (Start) do sela Temska (Cilj).

Pri registraciji učesnik će primiti cedulju sa startnim brojem koju treba staviti na lični prtljag.

PSI NA DOGAĐAJU

Psi su dozvoljeni pod uslovom da su na povocu.

Treba da nosite sa sobom hranu za vašeg psa.

ODUSTAJANJE NA DOGAĐAJU

U slučaju povrede, nemogućnosti kretanja u uslovima bez komunikacije mobilnim telefonom potrebno je informaciju dostaviti putem ostalih učesnika ili kontrolora do najbliže kontrolne tačke kako bi prosledili poziv u pomoć.

U slučajevima kad je moguće komunicirati telefonom, potrebno je zvati broj za hitne slučajeve 062/46 46 46, a osoblje će alarmirati najbliže službe na terenu.

Ukoliko se ne radi o povredama, potrebno je doći do najbližeg puta, vratiti se u Pirot ili naći najbližu kontrolnu tačku.

Organizator nema nikakve obaveze prema učesnicima koji odustanu te oni sami organizuju sebi dalji prevoz.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • dežurstvo Gorske službe spasavanja
 • 15 obroka
 • prevoz od Pirota do Babinog zuba
 • prevoz putne torbe (samo jedna torba 60 L/20 kg)
 • HIGHLANDER Stara planina Srbija bedž
 • organizaciju edukativnih i zabavnih aktivnosti

Organizator zadrzava pravo na izmenu pravila.

RUTA

4.1km uspona
5.3km spusta
101km pešačenja

HIGHLANDER STARA PLANINA RUTA

 

VAŽNO JE BITI SIT I HIDRIRAN I IMATI SNAGE TOKOM CELE HIGHLANDER AVANTURE.

HRANA

Hrana će biti dostavljena na kontrolne tačke na sledeći način:

 • START – dvodnevni paket (1 dehidrirani obrok, 2 doručka, 2 dodatna obroka)
 • KT2 Dojkinci – 1 topli obrok (večera), dvodnevni paket (2 doručka, 2 dehidrirana obroka, 2 dodatna obroka)
 • KT4 Zavojsko jezero – 1 topli obrok (večera), poludnevni paket hrane (1 doručak, 1 dodatni obrok).

Sva hrana za nošenje biće spakovana u mala pakovanja prikladna za nošenje u rancu. Predviđene količine dovoljne su za odraslu osobu. Za sve učesnike predviđena su 3 obroka dnevno. Preporučujemo nošenje grickalica, suvog voća i ostalih međuobroka kao dodatak obrocima koje ćeš dobiti.

Na putu nećeš naći prodavnicu u kojoj ćeš moći da nadomestiš potrošenu hranu.

VODA

Voda za piće nalazi se na svakoj kontrolnoj tački.

Na kontrolnim tačkama Dojkinci, Zavojsko jezero i Temska učesnici se služe postojećom vodom u skladu s planinarskim običajima.

Planinska voda je sigurna za piće, mada preporučljivo je propustiti je kroz filter za vodu ili koristiti tabletu.

KONTROLNE TAČKE / RADNO VREME KONTROLNIH TAČAKA

 • START – Babin zub (Restoran Plaža) – otvara se 11. juna u 8:00 a zatvara se nakon starta, 11. juna u 11:00
 • KT1 – Beleđe – otvara se 11. juna u 13:00 a zatvara 12. juna u 16:00
 • KT2 – Selo Dojkinci  – otvara se 12. juna u 11:00 a zatvara 13. juna u 16:00
 • KT3 – Arbanaški kladenac (Vrtibog) – otvara se 13. juna u 11:00 a zatvara 14. juna u 16:00
 • KT4 – Zavojsko jezero (Ronilački klub) – otvara se 14. juna u 09:00 a zatvara 15. juna u 08:00
 • KT5 CILJ Selo Temska (Krivi vir) – otvara se 14. juna u 16:00 a zatvara 15. juna u 20:00

DODATNE NAPOMENE

HIGHLANDER pečat, hrana i voda mogu se preuzeti u dole navedenim terminima.

U slučaju da učesnik kasni i nakon vremena zatvaranja kontrolne tačke nije dobio pečat u HIGHLANDER ID, izuzima se iz konačnog spiska učesnika. Preuzimanje HIGHLANDER medalje i sertifikata moguće je ostvariti kontaktiranjem organizatora događaja na stara.planina@highlanderadventure.com.

U slučaju da učesnik dođe na cilj pre ili nakon radnog vremena KT Temska, potrebno je da obavesti organizatora putem meila ili drugim sredstvom komunikacije o svom dolasku kako bi bio  upisan u službenu listu učesnika koji su završili stazu. Fotografija sa cilja je dobrodošla.

Dodatne informacije učesnici će dobiti nakon kompletirane prijave na događaj.

GALERIJA

CENA: 120 EUR

Grupna 3+1

Data cena je za pojedinačne karte. Cena će rasti kako se datum ture bude približavao, u zavisnosti od broja rezervacija.

Vašom rezervacijom ove avanture direktno doprinosite očuvanju i obnovi prirode u Srbiji! 30% od prihoda sajta avanture.rs prosleđujemo organizacijama koje se bave pošumljavanjem i sadnjom! 🌿

Utisci avanturista:

Podeli avanturu: